Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel. Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda az értékeket és a XXI. század kihívásaira adott válaszokat építi be nevelő- és oktatómunkájába. A képzési struktúránkban fellelhető az óvodai nevelés, az általános és középiskolai oktatás - nevelés, valamint a szakképzés is.
A diákok személyiségének formálása az egyik fő feladatunk, hogy kritikus, önálló véleményt megfogalmazó, értékek mentén elkötelezett embereket neveljünk. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.
Pedagógiai programunk mottója minden diákunk és tanárunk számára támpontot jelent:
„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Itt található néhány alapvető információ intézményünkről.

Fenntartónk az Egri Főegyházmegye. 

Székhelyünk:Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Óvodánk, általános és középiskolánk működik.

Emellett emelt szintű OKJ képzéseket végzünk.

Az iskola igazgatója Sebes Péter.

Munkáját helyettesek, tagintézményvezetők és gazdasági vezető segíti.  

 

 

1. osztályba

Dátum: 2019. 01. 01 18:58:28 Szerző: siposne

 A vonatkozó jogszabály megjelenésekor a pontos információkat közöljük! 

Addig is szeretnénk figyelmükbe ajánlani néhány gondolatot, tényt melyek segíthetik Önöket a döntéshozatalban.

Jól felkészült tanítóink és tanáraink oly biztos, stabil, alapvető tudást adnak minden tanulónak, melynek segítségével a továbbtanulás során is megállják a helyüket.

Emelt óraszámban a logikai gondolkodás fejlesztését, a hatékony tanulási módszerek elsajátítását és gyakorlását, a koncentrációkészség fejlesztését és a helyes tanulás tanítását biztosítjuk a gyermekek számára. Erre épül ötödik osztálytól az emelt matematika-oktatás és minden tantárgy tanmenetét úgy dolgozzuk át, hogy a logikus gondolkodás az ítéletalkotás, az ok-okozati viszonyok feltárása ott is domináljon, mert erre épül majd az emelt és a középszintű érettségi. Munkánkat minden szinten segíti a digitális tananyagok átadására lehetőséget biztosító interaktív tábla alkalmazása, mely pillanatnyilag a legkorszerűbb, jövőbe mutató oktatást segítő eszköz.

Immáron minden felsős tantermünk rendelkezik az interaktív oktatás technikai feltételeivel, így minden diákunk számára könnyen hozzáférhető, kiaknázható ez a lehetőség.

Az informatika a hétköznapjainkban gyakorlatilag megkerülhetetlen, így természetes, hogy a tanulóink számára átadott hasznos tudás egyik alappillére a digitális eszközök ismerete, használata. Ezt a célt szolgálja, hogy több osztályunkban is alkalmunk nyílt olyan laptopokkal kiegészíteni a gyerekek felszerelését, melyet magukkal hordhatnak, hazavihetnek, így bármikor lehetőségük van a használatára, tehát részévé válik a hétköznapjaiknak és kézenfekvő megoldásként látják majd a tanulás, az órákra való felkészülés során.

Az első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet, melyet a gyerekek a napköziben is szaktanár segítségével gyakorolhatnak, hisz a foglalkozás egy része játékos formában, angol nyelven folyik majd, elősegítve ezzel a nyelv elsajátítását.

Célunk, hogy olyan diákok kerüljenek ki az iskolából, akik megfelelnek a mai kor elvárásainak, jól képzettek és képezhetőek, számukra a tudás, képesség az élethosszig való tanulás folyamatában. Második osztálytól tanítjuk a számítástechnikát. Művészeti képzés keretében színjátszást, bábjátékot és médiaismeretet sajátíthatnak el tanulóink. Évek óta együttműködünk a város művészeti intézményeivel, így a zene és táncoktatás is megoldott.

Odafigyelő szeretettel várjuk a gyermekeket!

Online felhasználók

Csengetési rend

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 14:05— 14:45

9. 14:50 — 15:30

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.008 másodperc alatt készült el 58 lekéréssel.
Memória használat: 413.57 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Egy "volt" Keris diák
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01